O NAMA

Asocijacija izvođača i svirača

O nama

ASOCIJACIJA IZVOĐAČA I SVIRAČA "AIS" je kolektivna organizacija za zaštitu prava izvođača muzičkih djela, osnovana 2014. godine u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. U registar udruženja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine AIS je upisan pod brojem: UP-08-07-1-1216/14 od 23.5.2014. godine.
Dozvolu Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za zaštitu izvođačkih prava AIS posjeduje od 08.05.2015. godine.
Prema Statutu AIS-a Skupštinu Udruženja čine svi redovni članovi Udruženja s jednakim pravom glasa.
Upravljačke strukture AIS-a po Statutu čine, Skupština Udruženja, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Skupština AIS-a:
- Fuad Backović, predjednik Skupštine
- Damir Bečić, zamjenik predsjednika Skupštine

Upravni odbor AIS-a:
- Almir Ajanović, predsjednik
- Amir Misirlić, potpredsjednik
- Slaviša Guja, član
- Aldin Kurić, član
- Miroslav Janjanin, član
- Vesna Hadžić, član
- Borislav Domazet, član

Nadzorni odbor AIS-a:
- Miroslav Bartulica, predsjednik
- Nedim Srnja, član
- Hanka Paldum, član

Direktor Udruženja je Jasmina Misirlić.

 

Asocijacija izvođača i svirača

Jošanička bb (14),
71320 Vogošća, BiH
T: +387 33 425 400
+387 33 425 401
E: ais@aisbih.org

PODRUŽNICA:
Jahorinska 26, 71420 Pale, BiH
T: +387 57 316 557

 

Log in